हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

पुष्पराज शाही
वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ
मो. नं. - ९८४१४०५५५८, ९८५१२०३५५८ (Official)

- pushpashahi55@yahoo.com

Notices


 1. फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)
  2017-11-10

  .
  [+ More]
 2. ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी
  2017-09-26

  .
  [+ More]
 3. राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)
  2017-08-27

  .
  [+ More]
 4. ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा
  2017-08-06

  .
  [+ More]
 5. सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)
  2017-07-19

  .
  [+ More]
 6. सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)
  2017-07-10

  .
  [+ More]
 7. RFP of Preparation of Master Plan of Agricultural Marketing in Eastern Development Region, Nepal, 2073/74
  2017-03-17

  .
  [+ More]
 8. RFP of Feasibility study of Market Hub Construction at Khurkot (Sindhuli) and Dhalkewar (Dhanusa) of Nepal, 2073/74
  2017-03-17

  .
  [+ More]
 9. Request of Expression of interest (EOI) for Consulting Services to conduct (Feasibility study of Market Hub Construction at Khurkot, Sindhuli and Dhalkebar, Dhanusa of Nepal)
  2017-01-30

  .
  [+ More]
 10. Request for Expression of Interest (EOI) for Consulting Services to conduct (Master Plan of Agri. Marketing in Eastern Development Region of Nepal) - ABPMDD
  2017-01-23

  .
  [+ More]
 11. दशौ राष्ट्रिय प्रांगारिक कृषि मेला प्रदर्शनी, २०७३ (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)
  2017-01-22

  .
  [+ More]
 12. राष्ट्रिय तथा क्षेत्रिय मेलाहरुको प्रस्ताव छनौट गरिएको सम्बन्धमा (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)
  2016-11-14

  .
  [+ More]
 13. कृषि मेलाहरुको अनुदान विवरण आ.व. २०७२/७३ (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)
  2016-09-26

  .
  [+ More]
 14. सूची दर्ता गराउने र मोटरसाइकलको कोटेशन सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय)
  2016-09-23

  .
  [+ More]
 15. राष्ट्रिय क्षत्रिय तथा बिशेष कृषि मेला संचालानार्थ आर्थिक अनुदान को लागि प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम)
  2016-09-20

  .
  [+ More]
 16. ३६ औं विश्व खाद्य दिवस सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)
  2016-09-04

  .
  [+ More]
 17. सूचीदर्ताबाट सूचीकृत गरिएको सम्बन्धमा (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम, हरिहरभवन, ललितपुर)
  2016-09-02

  .
  [+ More]
 18. सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम, हरिहरभवन, ललितपुर)
  2016-07-11

  .
  [+ More]
 19. स्याउको लेबलिंग स्टिकर छपाई सम्बन्धि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना
  2016-04-06

  .
  [+ More]
 20. कृषि सहकरी खेती व्यवसायीकरण अनुदान सम्बन्धी सूचना
  2016-02-25

  .
  [+ More]