Higlight : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

Staff Information


Name

Designation

Contact

९८५११७९८५६

Email

lppaudel@gmail.com

Remarks

Name

Designation

Contact

९८४९३६०४४६

Email

rppradhan222@gmail.com

Remarks

Name

Designation

Contact

९८४१२४११७३

Email

lalanksingh@myself.com

Remarks

PMAMP (सिन्धुली)

Name

Designation

Contact

९८४७०२३७८६

Email

makboolali@yahoo.com

Remarks

PMAMP (रुपन्देही)

Name

Designation

Contact

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

९८४५०८८८४६

Email

Remarks

PMAMP (रुकुम) काजमा

Name

Designation

Contact

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

Email

Remarks

PMAMP (धनुषा) काजमा

Name

Designation

Contact

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

९८४२०५०९३५

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

९८४१५६४०२७

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

९८४१३१७९०७

Email

chiranjibi224@gmail.com

Remarks

Name

Designation

Contact

९८६७०२६९६९

Email

giri.ansa26@gmail.com

Remarks

Name

Designation

Contact

Email

timalsinaramhari41@gmail.com

Remarks

Name

Designation

Contact

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

९८४१७६८२९३

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

९८५११९११२८

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

९८५११९९२७९

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

९८४१६१३९४९

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

९८४१५०३६२२

Email

shresthamohan07@gmail.com

Remarks

Name

Designation

Contact

९८०१८९२४९३

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

९८४१७४४०९४

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

९८४१७५१४७७

Email

Remarks