Higlight : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

Organization Set-Up

             In 2029 B.S.,  Department of Food & Agricultural Marketing Services was established to provide marketing services to the farmers in the country.  As per the one-umbrella organizational structure of the Ministry of Agriculture, the status of department  was scaled down to  a division under  the Department of Agriculture Development in 2049 B.S.  Later, the status of this division was changed to the  Marketing Development Directorate  in 2057 B.S.

           As Nepal became the member of WTO in 11th April, 2004, the additional responsibility to promote agribusiness and export  was entrusted to this directorate.  As a result, this Directorate was named by Agribusiness Promotion and Marketing Development Directorate.

            Presently, ABPMMD has three programs as its functional wings:

  1. Marketing Research & Statistics Management Program.
  2. Agribusiness Promotion Program.
  3. Agricultural Commodity Export Promotion Program.