हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

फोन नं. ०१-५५२१६४७

 

 

प्रकाशन

SN. Title Download
1

कृषि उपज हाट बजारहरुको प्रभावकारिता अध्ययन

2

Master Plan of Agricultural Marketing in Eastern Development Region of Nepal

3

Feasibility study of market hub construction at Khurkot (Sindhuli) and Dhalkebar (Dhanusha) of Nepal

4

कृषि उपज थोक बजार स्थलहरुको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३/७४

5

नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन एवं आवश्यकताको स्थिति (२०७३/७४)

6

वार्षिक प्रगति विवरण, २०७२/७३

7

३६ औ विश्व खाद्य दिवस कार्यक्रम प्रगति विवरण , २०७३

8

कृषि बजार प्रोफाईल (२०७२/७३)

9

नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन एवं आवश्यकताको स्थिति (२०७२/७३)

10

कृषि बजार सूचना पत्रिका २०७३

11

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१/२०७२

12

कृषि बस्तु निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सशर्त ब्याज अनुदान कार्यविधि 2070

13

कृषि बजार सूचना पत्रिका २०७१

14

कृषि बजार सूचना पत्रिका २०७२

15

कृषि बजार सूचना पत्रिका २०७०

16

कृषि बजार सूचना पत्रिका २०६९

17

कृषि बजार बुलेटिनतेस्रो चौमासीक

18

कृषि बजार बुलेटिन द्रोश्रो चौमासीक

19

कृषि बजार बुलेटिन प्रथम चौमासीक

20

नेपालमा खाधान्न उत्पादन एबम आवश्यकताको स्थिति २०७१\