हाई लाईटस : ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |  

सुचना अधिकारी

पुष्पराज शाही
वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ
मो. नं. - ९८४१४०५५५८, ९८५१२०३५५८ (Official)

- pushpashahi55@yahoo.com

प्रकाशन

SN. Title Download
1

वार्षिक प्रगति विवरण, २०७२/७३

2

३६ औ विश्व खाद्य दिवस कार्यक्रम प्रगति विवरण , २०७३

3

कृषि बजार प्रोफाईल (२०७२/७३)

4

नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन एवं आवश्यकताको स्थिति (२०७२/७३)

5

कृषि बजार सूचना पत्रिका २०७३

6

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१/२०७२

7

कृषि बस्तु निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सशर्त ब्याज अनुदान कार्यविधि 2070

8

कृषि बजार सूचना पत्रिका २०७१

9

कृषि बजार सूचना पत्रिका २०७२

10

कृषि बजार सूचना पत्रिका २०७०

11

कृषि बजार सूचना पत्रिका २०६९

12

कृषि बजार बुलेटिनतेस्रो चौमासीक

13

कृषि बजार बुलेटिन द्रोश्रो चौमासीक

14

कृषि बजार बुलेटिन प्रथम चौमासीक

15

नेपालमा खाधान्न उत्पादन एबम आवश्यकताको स्थिति २०७१\

16

३३ औ बिश्व खाद्य दिवसको पुस्तिका

17

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका आ.व. २०७०/०७१

18

Cost of Production Book 2071

19

Cold Store Procedure 2071

20

Business plan of Tomato