हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

फोन नं. ०१-५५२१६४७

 

 

कार्यहरु

 • आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले  सम्भाव्य कृषि व्यवसायहरुको पहिचान गर्ने । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा त्यस्ता व्यवसायहरुको विकास तथा विस्तार गर्ने एवं  कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्याहरुको वर्गीकरण गरी समाधानका लागि उपायहरुको खोजी गर्ने ।
 • कृषि उद्योगहरु र कृषि उत्पादन बीच प्रभावकारी अन्तर सम्वन्ध कायम गर्न आवश्यक  कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
 • कृषि व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनका लागि उद्यमशिलता र व्यवस्थापन एवं सीप विकास गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
 • कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कृषि बजार संग सम्वन्धित सरकारी,सहकारी, निजी तथा  गैह्र्र सरकारी निकायहरु बीच समन्वय स्थापित गर्ने ।
 • कृषि व्यवसायको आर्थिक विश्लेषण गरी तुलनात्मक लाभका आधारमा उत्पादन योजना बनाउन सम्वन्धित निकायहरुलाई सुझाव/सल्लाह दिने ।
 • कृषि उपजहरुको व्यवसाय/निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा वितरण सम्वन्धी सम्वन्धित निकाय तथा व्यवसायिक समूहहरुलाई प्रोत्साहन तथा सेवा टेवा प्रदान गर्ने ।
 • कृषि व्यवसाय संग सम्वन्धित सूचनाहरु संकलन एवं प्रकाशन र प्रवाह गर्ने ।
 • कृषिलाई व्यवसायिकरण एवं बजारमुखी बनाउन र कृषकहरुलाई बजारमुखी उत्पादन गराउन कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्वन्धी तालिम, गोष्ठी, भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
 • कृषिजन्य प्रशा्ेधन उद्योगहरुको स्थापना गर्न प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यमा सहयोग पर्याउने ।
 • कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी सामाग्रीहरुको विकास गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
 • निर्यातमुखी कृषि उपजहरुको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ह्याण्डलिङ्ग, लेबलिङ्ग सम्वन्धी सीप विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने ।