हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

फोन नं. ०१-५५२१६४७

 

 

उद्देश्य

यस कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमको उद्देश्य कृषकहरुलाई बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि उत्पादन गर्न व्यवसायिक तालिम  तथा प्रचार प्रसारको काम गर्ने, कृषिजन्य उद्योगको विकासमा सहयोग गरी आन्तरिक बजार प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउने र कृषिको व्यवसायिकरण गरी गरिवी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने रहको छ ।