हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

फोन नं. ०१-५५२१६४७

 

 

कार्यनीतिहरु

  • स्थानीय सम्भाव्यता, तुलनात्मक लाभ तथा विशिष्ट अवसरहरुको उपयोग गरी कुन कुन वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ, सो को सवल र दुर्वल पक्ष केलाई निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सुधारात्मक उपायहरु नीजि सरकारी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप अवलम्बन गर्ने ।
  • विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुरुप गुणस्तरीय उत्पादन, स्थानीय तथा बाह्य बजारमा उपजहरु प्रवाह गर्दा मापदण्ड लगायत अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरु बारेको सूचनाहरु वस्तु विशेषको रुपमा तयार पारी सेवा ग्राहीलाई उपलव्ध गराउने तथा विश्व व्यापार संगठन सम्वन्धमा जनचेतना बढाउने ।
  • कृषि व्यवसायमा आइपरेका समस्याहरु केलाउँदै आन्तरिक एवं बाह्य बजारमा कृषि उपजहरुको सुलभ रुपमा पहुँच बढाउन आवश्यक जानकारी र विवरणहरु संकलन गर्ने र सम्वद्ध पक्षलाई प्रवाहित गर्ने ।
  • निर्यातजन्य कृषि वस्तुहरुको प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन सामग्री एवं उपकरणहरु कृषकस्तरमा अनुदानमा दिने व्यवस्था मिलाउने ।
  • कृषि क्षेत्रमा संचालित कार्यक्रमहरुको लेखाजोखा गरी निर्यात योजना तर्जुमा, नीति निर्धारणमा आवश्यक तथ्यांक तथा पृष्टपोषण प्रदान गर्ने ।
  • नेपालबाट आयात निर्यात भएका प्रमुख कृषि वस्तुहरुको विवरण एवं आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताको विवरण तयार गर्ने ।
  • तुलनात्मक लाभ भएका प्रांगारिक÷गैरप्रांगारिक उपजहरुको पहिचान गरी प्रांगारिक परिक्षण तथा प्रांगारिक खेती तर्फ आकर्षित गुणस्तरीय उत्पादनको सुनिश्चितता गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने ।