हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

फोन नं. ०१-५५२१६४७

 

 

उद्देश्य

  • कृषि जन्य वस्तुहरुमा आधारित उद्योग एवं व्यवसायको प्रवर्द्धन, आन्तरिक एवं बाह्य बजार विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने तथा निर्यात प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा संलग्न निकायहरु सँग समेत समन्वय गर्ने ।
  • विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुरुप गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी उत्पादन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यात पहुँच बढाउने तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएको माग आपूर्ति सम्वन्धी गरिने अध्ययन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने ।
  • निर्यात जन्य कृषि वस्तुहरुको प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने र निर्यात प्रवर्द्धन सम्वन्धी भावी योजना, निर्या नीति तर्जुमामा थप सहयोग पुर्‍याउने ।