हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

फोन नं. ०१-५५२१६४७

 

 

परिचय

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकासका लागि निर्यात प्रवर्द्धन महत्वपूर्ण मानिन्छ । सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको समेत सहभागितामा कृषि जन्य वस्तुहरुमा आधारित उद्योग एवं व्यवसायको प्रवर्द्धन, आन्तरिक बजार विकास र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु बजार विकासको मुख्य मुख्य दायित्व हुन आउँछ । कृषि जन्य वस्तुहरुको उपयुक्त बजार प्रवर्द्धन हुन नसक्नु, निर्यात प्रवद्धृनमा अनेक व्यवधानहरु आउनु जस्ता क्रियाकलापले कृषिको उत्पादन अपेक्षित रुपमा बृद्धि हन सकिरहेको छैन । यिनै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई थप व्यवस्थित गरी बजार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुयाउन कृषि निति २०६१ तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति २०६३ ल्याइएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी कृषि उपजको उत्पादन गरि वस्तुको राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात पहुँच र निर्यात प्रवर्द्धनमा थप योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य अनुरुप कृषि विभाग, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथ बजार विकास निर्देशनालय अन्तर्गत आ.ब. ०६१÷६२ मा कृषि वस्तु निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको स्थापना भएको हो ।