हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

फोन नं. ०१-५५२१६४७

 

 

कार्यहरु

 • कृषि तथा पशुपालनमा सम्वन्धित विषयगत एवं वस्तुगत बजार सम्वन्धि अध्ययन गर्ने ।
 • विभिन्न बजारहरको प्रभाव क्षेत्रमा विभिन्न संचार प्रणली मार्फत प्रवाहित सुचनाको प्रभावकारीता अध्ययन गरी सुझाव दिने ।
 • बजारको माग अनुरुप उत्पादन कार्य गर्दै जान आन्तरिक र वाह्य बजार सम्वन्धि अध्ययन अनुसन्धान कार्यहरु गर्ने र कृषि एवं पशुजन्य उत्पादन कार्यक्रममा संलग्न कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग लगायतका निकायहरुलाई सेवा तथा प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने ।
 • उत्पादन लागत र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
 • कृषिसंग सम्वन्धित विकास आयोजनाहरुको आधारभुत सर्भेक्षण, मध्यावधि मुल्याङ्कन एवं प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने ।
 • सामाजिक आर्थिक अध्ययन विश्लेषण गर्ने ।
 • कृषि नीति तथा आर्थिक विश्लेषण सम्वन्धि कार्यहरु गर्ने निकायहरुवीच समन्वय ल्याउने ।
 • कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरुको क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकत्व जस्ता आधारभुत तथ्याङ्कहरु, नियमित रुपमा संकलन, विश्लेषण एवं प्रवाह गर्न सहयोग पुर्‍याउने ।
 • कृषि वालीहरुको पूर्व सचेतना ९भ्बचथि ध्बचलष्लन० अपनाउने सम्वन्धि कार्य गर्ने ।
 • वालीनाली (कृषि र पशु) स्थितिको आवश्यकतानुसार अध्ययन एवं पुर्वानुमान गर्ने ।
 • कृषि नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाको लागि आवश्यक अन्य कृषि तथ्याङ्कहरुको विश्लेषण एवं प्रवाह गर्ने ।
 • जिल्लास्तरको उपभोग्य खाद्यान्न विवरण, खाद्य वासलात, एवं उपभोग्य स्थितिको सुचना संंकलन, विश्लेषण एवं प्रवाह गर्ने ।