हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

फोन नं. ०१-५५२१६४७

 

 

उद्देश्य

कृषि जन्य वस्तुहरुको माग, आपूर्ति, परिमाण आदिको अध्ययन गर्ने तथा उत्पादन योजना तर्जुमा गर्न सघाउने, राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गरिएका तुलनात्मक लाभ भएका कृषि जन्य वस्तुहरुको पहिचानका लागि अध्ययन कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, बजार विकासको लागि संगठनात्मक विकासमा सुझाव दिने, बजार स्थलहरु संचालनको लागि संचालक समितिको व्यवस्था गर्ने र संचालित कृषि जन्य प्रशोधन उद्योगको  व्यवस्थापन सुधार गर्न अध्ययन गरी सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न अभिप्रेरित गर्ने बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।