हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

फोन नं. ०१-५५२१६४७

 

 

कार्यहरु

क) बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढिकरण

 • कृषि थोक बजार, संकलन केन्द्र, हाट बजार तथा खुद्रा बिक्री कक्ष निर्माण, सुधार तथा विकास गर्ने ।
 • शित भण्डार विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने ।
 • सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा कृषि बजार विकास गर्ने ।
 • कृषि बजार सञ्चालक समितिको गठन तथा अनुगमन गर्ने ।
 • कृषि बजार सम्बन्धी नीति, मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।
 • कृषि बजार पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने ।
 • सबै कृषि बजारहरुमा पूर्ण रुपमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्रणाली लागु गरिने  ।
 • कृषक, कृषक समूह, सहकारीहरुलाई बजार सूचना, व्यवस्थापन, बजारीकरण विषयमा क्षमता अभिबृद्धि भई मध्यस्थकर्ताबाट ठगिने स्थितीको अन्त्य गरिने ।
 • कृषकहरुलाई आवश्यक कृषि बजार पूर्वाधार सेवा प्रदान गर्ने 
 • कृषि उपजको उचित मूल्य उपलब्ध गराउन प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने
 • कृषि उपज बेच बिखन गर्न जनशक्ति तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्न

ख) कृषि उपजको बजार सूचना संकलन, विश्लेषण र प्रवाह

 • खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण तथा प्रवाह गर्ने ।
 • कृषि उपज बजारको खुद्रा, सिमावर्तिय खुद्रा मूल्य संकलन, विश्लेषण तथा प्रवाह गर्ने ।
 • कृषि सूचना सम्बन्धी प्रविधि विस्तार गरी मुलुकभरी कृषि उपज बजार मूल्य लगायत अन्य क्रियाकलापहरुको प्रचार प्रसार एवं जानकारी उपलब्ध गराउने ।
 • सूचनाको विषयगत क्षेत्र बढाउने, थोक, फार्मगेट मूल्य आदिको विश्लेषण गर्ने ।
 • वार्षिक बजार बुलेटिन प्रकाशन गर्ने ।
 • यस्ता बजारहरुको विद्युतीय नक्साङ्कन, नेटवर्किङ्ग एवं प्रभावकारी सञ्जाल विकास भई र अधिकांश कृषि उपज कारोवारहरु विद्युतीय रुपमा संचालन गरिने । 
 • खाद्य उपभोग सर्वेक्षण, तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण र प्रकाशन गर्ने ।
 • कृषक, व्यापारी तथा कृषि उपज बजार केन्द्रहरुमा सूचनाको उपयोग क्षमता बढाउने तालिम र भौतिक सुविधा विकास गर्ने ।

ग) कृषि बजार सम्बन्धी जनशक्ति विकास

 • कृषि बजार सञ्चालक समिति, कृषक, कर्मचारी, सहकारी संस्था लगायतलाई प्रशिक्षण तथा तालिम प्रदान गर्ने ।
 • उत्कृष्ट बजार प्रविधि स्थल तथा निकायबाट सिक्न भ्रमण आयोजना गर्ने ।
 • पोष्टर, होडिङ्ग वोर्ड र पाठ्य सामग्री निर्माण तथा उपयोगद्वारा प्राविधिक ज्ञान प्रसार गर्ने ।
 • कृषि बजार सम्बन्धी  सरसल्लाह सेवा प्रदान गर्ने ।

घ) कृषि व्यवसाय, निर्यात प्रवद्र्धन र आर्थिक विश्लेषण सम्बन्धी नीति, योजना, अनुगमन निरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयार ।